Викладачі кафедри

Шаховська Наталя Богданівна
Доктор технічних наук, професор
Wiki
Завідувач кафедри
Під її керівництвом захистилося 7 кандидатів наук.
Викладає «Штучний інтелект» та «Видобування Великих даних», в.т.ч. у двох польських університетах.
Сертифікована від Microsoft. Має сертифікати кількох онлайн курсів.
Керівник міжнародних грантів. Стипендіат Кабінету міністрів, Президента та Верховної ради.

Член експертних рад МОН.
Автор 5 монографій та 8 підручників.
Наукові інтереси: обробка мови методами штучного інтелекту, Великі дані, глибинне навчання.
Напрямки наукових досліджень:

 • Аналіз Великих даних.
 • Методи інтеграції та агрегації даних.
 • Методи усунення невизначенностей.
 • Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень.

Хобі: зумба.

 

Вовк Олена Борисівна
кандидат технічних наук
Wiki
Заступник завідувача кафедри, доцент
Сертифікований викладач з «Інтелектуальної власності». Викладач командної роботи
Є сертифікат навчання в Польсько-японському інституті комп’ютерних технологій.
Автор 2 підручників. Викладає англійською мовою для іноземців.
Наукові інтереси: геймифікація, технології сховищ даних.
Напрямки наукових досліджень:

 • Інформаційні продукти, життєздатність та життєвий цикл інформаційних продуктів,
 • Інтелектуальні системи прийняття рішень,
 • Інтелектуальна власність

Хобі: люблю готувати.

 

Бойко Наталія Іванівна
кандидат економічних наук, доцент
Wiki

Заступник завідувача, доцент

Викладає "Системний аналіз", "Математичні методи дослідження операцій"

Наукові інтереси: методи обчислень, математична логіка і теорія алгоритмів, інтелектуальний аналіз даних .
Напрямки наукових досліджень:

 • Інформаційне моделювання, системний та інформаційний аналіз.
 • Використання засобів дейтамайнінгу в економічних інформаційних системах.
 • Сучасні методи аналізу та контролю логістичної діяльності

Виклюк Ярослав Ігорович.

Доктор технічних наук, професор.

Професор.

Викладає "Інтелектуальний аналіз даних", "Прикладне програмування"

Під його керівництвом захистилося 2 кандидати наук. Стажувався Університеті Зальзбурга, Австрія.

Автор понад 200 наукових праць, 9 монографій та підручників. Член редакційної колегії 6 міжнародних наукових журналів. Член двох вчених рад по захисту дисертацій за спеціальністю «математичне моделювання та обчислювальні методи»

Наукові інтереси: Data Science, прикладний системний аналіз, математичне моделювання та прийняття рішень в складних динамічних системах з використанням технологій штучного інтелекту, DataMining, Big Data, паралельних розрахунків, статистики, економетрії, еконофізики та інших передових математичних методів з впровадженням в інформаційні, WEB та геоінформаційні системи

Напрямки наукових досліджень.

 1. Розширення функціональних можливостей дронів
 2. Дослідження впливу сонячної активності на кризові явища
 3. Побудова стратегій розвитку країн та їх регіонів
 4. Прогнозування просторового розвитку туристичної інфраструктури
 5. Моделювання туристичних потоків
 6. Моделювання та оптимізація функціонування туристичних фірм

Хобі: Спортивна гімнастика, Каякінг, Екстрім

Камінський Роман Миколайович
Доктор технічних наук, професор
Wiki
Професор

Викладає "Комп'ютерну лінгвістику", "Обробку мови засобами штучного інтелекту"
Керівник аспірантів та магістрів.
Наукові інтереси: розроблення тестових зображень з оцінювання ефективності систем розпізнавання, кластеризація.
Напрямки наукових досліджень:

 • Методи нелінійної динаміки в задачах обробки і моделювання часових рядів.
 • Психофізичні дослідження операторської діяльності в системах опрацювання зображень.
 • Моделювання людино-машинних систем.
 • Розробка тестових зображень для оцінювання можливостей систем розпізнавання.

Хобі: робототехнічні системи

Матвійчук Яросла Миколайович,

доктор технічних наук

Професор

викладач предметів "Обробка та аналіз цифрових сигналів", "Моделювання  систем глибинного навчання".

Керівник 5-ти захищених аспірантів. Член спеціалізованих рад із захисту дисертацій, рецензент у міжнародних журналах. Стажувався у Франції.

Яковина Віталій Степанович

доктор технічних наук

Професор

викладач предметів "Захист інформації", "Комп'ютерна графіка".

Наукові інтереси: надійність та безпечність програмного забезпечення
 
Напрямки наукових досліджень:
Моделі надійності програмного забезпечення
Забезпечення надійності програмно-апаратних засобів
Машинне навчання та прогнозування надійності програмного забезпечення
Нейромережеві моделі надійності  програмного забезпечення
 
Автор понад 140 наукових та навчально-методичних праць, в числі яких дві монографії та чотири навчальних посібники.
Виконавець та відповідальний виконавець 10 держбюджетних НДР, 3 міжнародних проектів, 2 персональних грантів (з них 1 закордонний).
Сертифікований спеціаліст Майкрософт (MCTS, MCP).
Член НМК 7 (підкомісії 121 з Інженерії програмного забезпечення) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
Експерт секції № 2 «Інформатика та кібернетика» Наукової ради Міністерства освіти і науки України.
Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Пелешко Дмитро Дмитрович

доктор технічних наук

Професор

 викладач предмету "Обробка та аналіз зображень", "Мультимодальні системи"

Data Scientist / Machine Learning Engineer у GeoGuard Ukraine

Косаревич Ростислав Ярославович
доктор технічних наук, старший науковий співробітник
http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000006420
Професор

Викладає "Теорію інформацій", "Обробку та аналіз зображень"
Керівник аспірантів та магістрів.
Наукові інтереси: цифрова обробка та розпізнавання зображень.
Напрямки наукових досліджень: структурно-інваріантні алгоритми опису та розпізнавання зображень

.

 

 

Мельникова Наталія Іванівна
кандидат технічних наук
wiki
Доцент

Викладає "Дискретну математику", "Бази даних"
Автор понад 40 публікацій, навчальних посібників «Комп’ютерна графіка», «Дискретна математика».
Сертифікований викладач від IBM з Data Sciences та візуалізації даних Tableau.

Працівник компанії Sigma, викладач відділення підготовки іноземців НУ «Львівська політехніка».
Наукові інтереси: експертні системи, методи прийняття рішень, методи дослідження операцій, алгоритми персоналізації даних.
Напрямки наукових досліджень:

 • Методи прийняття рішень;
 • Методи аналізу медичних даних;
 • Системи підтримки прийняття рішень;
 • Методи персоналізації даних.

Хобі: подорожі, дизайн.

 

Кривенчук Юрій Павлович
кандидат технічних наук
Доцен

Викладає "Операційні системи", "Аналітичні сховища даних"

Сертифікований викладач від IBM з Data Sciences та візуалізації даних Tableau.
Наукові інтереси: робототехніка,  нагромадження та швидкісна передача даних.
Напрямки наукових досліджень:

 • Технології Industry 4.0.
 • Вимірювання температури наноструктуроаних об'єктів за зсувом частоти комбінаційного розсіювання світла.
 • Раманівська спектроскопія.
 • Безконтактний експрес аналіз термоперетворювачів опору.
 • Проблематика вимірювання температури в атомній енергетиці.

Хобі: риболовля та полювання.

 

Мочурад Леся Ігорівна
кандидат технічних наук

Доцент
 Викладає  "Алгоритмізацію та програмування", "Чисельні методи", "Розподілені та паралельні обчислення"
Наукові інтереси: чисельні методи, апарат теорії груп, паралельні обчислення
Напрямки наукових досліджень: моделювання електронно-оптичних систем на основі методу інтегральних рівнянь з використанням апарату теорії груп, техніки функцій Гріна та методів декомпозиції областей.
 
Хобі: українська сучасна вишивка

Ізонін Іван

кандидат технічних наук

 wiki

Доцент

Викладає "Управління ІТ-проектами", "Візуалізація даних", "Науковий процес та робота з науковими джерелами".

Упродовж семи місяців 2019 р. поводив наукові дослідження на тему: «Високопродуктивні нейроподібні структури в задачах аналітики Великих даних» в Університеті ім. Коменського у Братиславі, Словацька республіка.

У 2019-2020 рр., проходив тримісячне наукове стажування на тему: “Захист зображень з використанням різних методів криптографії для застосування у мультимедійних системах” у Віденському університеті, Австрія.

Автор/співавтор понад ста двадцяти наукових праць, двох монографій та двох навчальних посібників. Член редакційної колегії шести закордонних журналів, які входять до першого-четвертого квартилів, а також член програмного комітету більше сорока міжнародних наукових конференцій.

Наукові інтереси: прикладні системи високошвидкісного обчислювального інтелекту

Напрями наукових досліджень:

 • розвиток теорії побудови нейроподібних структур неітеративного типу на основі Моделі Послідовних Геометричних Перетворень;
 • розроблення нейромережевих методів і засобів попереднього опрацювання та подальшого аналізу даних різних обсягів;
 • побудова ансамблів штучних нейронних мереж для розв’язання задач класифікації та регресії підвищеної точності та/або швидкодії;
 • розроблення нейромережевих моделей опрацювання даних архітектурами граничних та туманних обчислень.
 

Гасько Роман Теодозійович
 
Старший викладач

Викладає "Веб-програмування", "Хмарні обчислення", "Автоматизація розгортання інформаційних систем", "Основи робототехніки"

співавтор навчальних програм "Інтернет Речей", "Системи Штучного Інтелекту" НУ "ЛП", керівник Лабораторії ІоТ (fb.com/IoT.Fab), автор та розробник e-learning систем Hebron-Cloud, Avsecschool.co.uk та інших.
Керівник ряду дипломних робіт з використанням ІоТ, робота телеприсутності, Big Data / Apache Hadoop.
Мови: англійська, польська.
Сертифікати з "Computer Science" від Harvard University, "Web Application Architectures" з University of New Mexico, "Artificial Intelligence for Robotics" від Georgia Institute of Technology, "IoT" від ІВМ,
Спеціалізації "Full Stack Web Development"  від The Hong Kong University of Science and Technology, "Internet of Things" від University  of California, Irvine та інші.

Наукові інтереси: Штучний інтелект та робототехніка, Інтернет Речей (ІоТ), веб розробка, e-learning, радіоелектроніка.

Хобі: Hi-End Audio, вітрильникі.

.

 

Швороб Ірина
кандидат технічних наук

Асистент

Викладає "Аналіз тональності природної мови", "Еволюційне програмування"
Працює в ІТ-компанії, team lead, full-stack web developer
Наукові інтереси: опрацювання природної мови, методи пошуку плагіату
Напрямки наукових досліджень: слабоструктуровані тексти, нереляційні бази даних, графові бази даних
Хобі: handmade, література

Білецький Василь

wiki

кандидат фізико-математичних наук

Доцент

викладач предмету "Алгоритмізація та програмування, ч.2"

засновник Алготестер

 

Засоба Євген Олександрович
Асистент

Викладає "Методи і системи штучного інтелекту", "Теорію алгоритмів"

Викладач у коледжі алгоритмічного програмування - першій в Україні школі мистецтва розв’язування алгоритмічно складних задач, СTO SOMATIC Inc
Наукові інтереси: робототехніка, алгоритми.
Хобі: скелелазіння.

 

Пелещишин Оксана Петрівна
кандидат технічних наук

Асистент

Викладає "Математичні методи дослідження операцій"

Сфери діяльності: розробка, впровадження та супроводження системи електронного документообігу "Львівської політехніки".
Наукові інтереси: системи електронного документообігу, інформаційні технології інтернет-маркетингу
Напрямки наукових досліджень:
Математичне та програмне забезпечення маркетингової діяльності підприємства в онлайн-спільнотах.
Інформаційні технології та методи організації електронного документообігу.
Хобі: саморобки з паперу

Осипов Михайло

Асистент

викладач предмету "Функційне програмування"

працівник команії  KitRUM

Хавалко Віктор Михайлович

кандидат технічних наук

Доцент

викладач предмету "Методи аналізу великих даних"

Напрямки наукових досліджень: Інформаційні технології, нейромережеві технології, системи обробки зображень, системи комп'ютерного зору, системи та засоби штучного інтелекту, фрактальна геометрія.
Хобі: подорожі, гори, спорт.

 

Михайлишин Владислав

Асистент

викладач предметів "Об'єктно-орієнтоване програмування", "Проектування інформаційних систем"

працівник команії  Epam

Якимишин Христина

Асистент

викладач предмету "Алгоритмізація та програмування", "Машинне навчання"

Погрелюк Любомир

Асистент

викладач предмету "Веб-програмування"

CEO у Inoxoft

Бойчук Андрій

Асистент

аспірант 2-го року, викладач предмету "Машинне навчення"

працівник  компанії Abto

Соколовський Іван

Асистент

аспірант 3-го року, викладач предмету "Алгоритмізація та програмування"

Технічні навики Python, DataScience, MachineLearning, Algorithms

Грабовська Наталя

кандидат технічних наук

Асистент

викладач предмету "Прикладне програмування"

CoFounder, CEO у School Today - Школа Сьогодні

Шамуратов Олексій

Асистент

аспірант 3-го року, викладач предмету "Системний аналіз"

співвласник ІТ-компанії

Барна Андрій

Асистент

аспірант 2-го року, викладач предмету "Функційне програмування"

працівник  компанії Інтеліас

Хобі: походи в гори, моделювання(складаю моделі техніки), баскетбол