Викладачі кафедри

Шаховська Наталя Богданівна
Доктор технічних наук, професор
Wiki.lp.edu.ua
Завідувач кафедри
Під її керівництвом захистилося 7 кандидатів наук.
Стажувалася в університеті Ле Ман, Франція.
Викладає «Штучний інтелект» та «Видобування Великих даних» у двох польських університетах.
Сертифікована від Microsoft. Має сертифікати кількох онлайн курсів.
Керівник європейського гранту.
Автор 5 монографій та 5 підручників.
Наукові інтереси: обробка мови методами штучного інтелекту, Великі дані, глибинне навчання.
Напрямки наукових досліджень:

 • Аналіз Великих даних.
 • Методи інтеграції та агрегації даних.
 • Методи усунення невизначенностей.
 • Проектування розподілених інформаційних систем .
 • Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень.

Хобі: зумба.

 

Вовк Олена Борисівна
кандидат технічних наук
Wiki
Заступник завідувача кафедри, доцент
Сертифікований викладач з «Інтелектуальної власності».
Є сертифікат навчання в Польсько-японському інституті комп’ютерних технологій.
Автор 2 підручників. Викладає англійською мовою для іноземців.
Наукові інтереси: геймифікація, технології сховищ даних.
Напрямки наукових досліджень:

 • Інформаційні продукти, життєздатність та життєвий цикл інформаційних продуктів,
 • Інтелектуальні системи прийняття рішень,
 • Інтелектуальна власність

Хобі: люблю готувати.

 

Бойко Наталія Іванівна
кандидат економічних наук, доцент
Wiki

Заступник завідувача, доцент

Наукові інтереси: методи обчислень, математична логіка і теорія алгоритмів, інтелектуальний аналіз даних .
Напрямки наукових досліджень:

 • Інформаційне моделювання, системний та інформаційний аналіз.
 • Використання засобів дейтамайнінгу в економічних інформаційних системах.
 • Сучасні методи аналізу та контролю логістичної діяльності

Виклюк Ярослав Ігорович.

Доктор технічних наук, професор.

Професор.

Під його керівництвом захистився 1 кандидат наук.

Стажувався Університеті Зальзбурга, Австрія.

Автор понад 200 наукових праць, 9 монографій та підручників

Член редакційної колегії 6 міжнародних наукових журналів

Член двох вчених рад по захисту дисертацій за спеціальністю «математичне моделювання та обчислювальні методи»

Наукові інтереси: Data Science, прикладний системний аналіз, математичне моделювання та прийняття рішень в складних динамічних системах з використанням технологій штучного інтелекту, DataMining, Big Data, паралельних розрахунків, статистики, економетрії, еконофізики та інших передових математичних методів з впровадженням в інформаційні, WEB та геоінформаційні системи

Напрямки наукових досліджень.

 1. Розширення функціональних можливостей дронів
 2. Дослідження впливу сонячної активності на кризові явища
 3. Побудова стратегій розвитку країн та їх регіонів
 4. Прогнозування просторового розвитку туристичної інфраструктури
 5. Моделювання туристичних потоків
 6. Моделювання та оптимізація функціонування туристичних фірм

Хобі: Спортивна гімнастика, Каякінг, Екстрім

Камінський Роман Миколайович
Доктор технічних наук, професор
Wiki
Професор
Керівник аспірантів та магістрів.
Наукові інтереси: розроблення тестових зображень з оцінювання ефективності систем розпізнавання, кластеризація.
Напрямки наукових досліджень:

 • Методи нелінійної динаміки в задачах обробки і моделювання часових рядів.
 • Психофізичні дослідження операторської діяльності в системах опрацювання зображень.
 • Моделювання людино-машинних систем.
 • Розробка тестових зображень для оцінювання можливостей систем розпізнавання.

Хобі: робототехнічні системи

Косаревич Ростислав Ярославович
доктор технічних наук, старший науковий співробітник
http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000006420
Професор
Керівник аспірантів та магістрів.
Наукові інтереси: цифрова обробка та розпізнавання зображень.
Напрямки наукових досліджень: структурно-інваріантні алгоритми опису та розпізнавання зображень

.

 

 

Мельникова Наталія Іванівна
кандидат технічних наук
Wiki
Старший викладач
Автор понад 40 публікацій, навчального посібника «Комп’ютерна графіка», 8 методичних праць, конспектів лекцій з дисциплін «Комп'ютерна графіка» та «Моделювання інформаційних процесів».
Сертифікований викладач від IBM з Data Sciences та візуалізації даних Tableau.
Викладач відділення підготовки іноземців НУ «Львівська політехніка».
Наукові інтереси: експертні системи, методи прийняття рішень, методи дослідження операцій, алгоритми персоналізації даних.
Напрямки наукових досліджень:

 • Методи прийняття рішень;
 • Методи аналізу медичних даних;
 • Системи підтримки прийняття рішень;
 • Методи персоналізації даних.

Хобі: подорожі, дизайн.

 

Гасько Роман Теодозійович
 
Старший викладач

співавтор навчальних програм "Інтернет Речей", "Системи Штучного Інтелекту" НУ "ЛП", керівник Лабораторії ІоТ (fb.com/IoT.Fab), автор та розробник e-learning систем Hebron-Cloud, Avsecschool.co.uk та інших.
Керівник ряду дипломних робіт з використанням ІоТ, робота телеприсутності, Big Data / Apache Hadoop.
Мови: англійська, польська.
Сертифікати з "Computer Science" від Harvard University, "Web Application Architectures" з University of New Mexico, "Artificial Intelligence for Robotics" від Georgia Institute of Technology, "IoT" від ІВМ,
Спеціалізації "Full Stack Web Development"  від The Hong Kong University of Science and Technology, "Internet of Things" від University  of California, Irvine та інші.

Наукові інтереси: Штучний інтелект та робототехніка, Інтернет Речей (ІоТ), веб розробка, e-learning, радіоелектроніка.

Хобі: Hi-End Audio, вітрильникі.

.

 

Кривенчук Юрій Павлович
кандидат технічних наук
Асистент
Наукові інтереси: робототехніка, безконтактні методи вимірювання фізичних величин, нагромадження та швидкісна передача даних.
Напрямки наукових досліджень:

 • Технології Industry 4.0.
 • Вимірювання температури наноструктуроаних об'єктів за зсувом частоти комбінаційного розсіювання світла.
 • Раманівська спектроскопія.
 • Безконтактний експрес аналіз термоперетворювачів опору.
 • Проблематика вимірювання температури в атомній енергетиці.

Хобі: риболовля та полювання.

 

Засоба Євген Олександрович
Асистент
Викладач у коледжі алгоритмічного програмування - першій в Україні школі мистецтва розв’язування алгоритмічно складних задач.
Наукові інтереси: робототехніка, алгоритми.
Хобі: скелелазіння.

 

Мочурад Леся Ігорівна
кандидат технічних наук

Асистент
 
Наукові інтереси: чисельні методи, апарат теорії груп, паралельні обчислення
Напрямки наукових досліджень: моделювання електронно-оптичних систем на основі методу інтегральних рівнянь з використанням апарату теорії груп, техніки функцій Гріна та методів декомпозиції областей.
 
Хобі: українська сучасна вишивка

 

Швороб Ірина
кандидат технічних наук

Асистент
Працює в ІТ-компанії, team lead, full-stack web developer
Наукові інтереси: опрацювання природної мови, методи пошуку плагіату
Напрямки наукових досліджень: слабоструктуровані тексти, нереляційні бази даних, графові бази даних
Хобі: handmade, література

 

Пелещишин Оксана Петрівна
кандидат технічних наук

Асистент
Сфери діяльності: розробка, впровадження та супроводження системи електронного документообігу "Львівської політехніки".
Наукові інтереси: системи електронного документообігу, інформаційні технології інтернет-маркетингу
Напрямки наукових досліджень:
Математичне та програмне забезпечення маркетингової діяльності підприємства в онлайн-спільнотах.
Інформаційні технології та методи організації електронного документообігу.
Хобі: саморобки з паперу

Варецький Ярема Юрійович

асистент
Кандидат технічних наук (Математичне моделювання та обчислювальні методи), працівник Global Logic
 
 

 

 

Асистент

Технічні навики Python/JavaScript/HTML/CSS/Lua, Flask/Django/REST API, MySQL/Mongo/PostgreSQL, Unix/MacOS, Git, jQuery, TwitterBootstrap, application deployment Apache/Nginx.

Попередні місця роботи AppleProductSupport&Sale, Freelance, 42CoffeeCups.

Хобі: тіло: - альпінізм/скелелязіння/екстремальний туризм, активні види спорту(біг, велосипед), йога. Розум: - медитація, фізіологія людини, психологія людини та суспільства, філософія, іноземні мови, каліграфія. Професійна діяльність: - Programming languages updates, Frameworks, Development Tools, Frameworks, DataScience, MachineLearning, Algorithms