Ізонін Іван Вікторович

Доцент

кандидат технічних наук

Упродовж семи місяців 2019 р. поводив наукові дослідження на тему: «Високопродуктивні нейроподібні структури в задачах аналітики Великих даних» в Університеті ім. Коменського у Братиславі, Словацька республіка.

У 2019-2020 рр., проходив тримісячне наукове стажування на тему: “Захист зображень з використанням різних методів криптографії для застосування у мультимедійних системах” у Віденському університеті, Австрія.

Автор/співавтор понад ста двадцяти наукових праць, двох монографій та двох навчальних посібників. Член редакційної колегії шести закордонних журналів, які входять до першого-четвертого квартилів, а також член програмного комітету більше сорока міжнародних наукових конференцій.

Експерт секції № 2 «Інформатика та кібернетика» Наукової ради Міністерства освіти і науки України.

Викладає

“Управління ІТ-проектами”, “Візуалізація даних”, “Науковий процес та робота з науковими джерелами”.

Наукові інтереси

прикладні системи високошвидкісного обчислювального інтелекту

Напрями наукових досліджень

  • розвиток теорії побудови нейроподібних структур неітеративного типу на основі Моделі Послідовних Геометричних Перетворень;
  • розроблення нейромережевих методів і засобів попереднього опрацювання та подальшого аналізу даних різних обсягів;
  • побудова ансамблів штучних нейронних мереж для розв’язання задач класифікації та регресії підвищеної точності та/або швидкодії;
  • розроблення нейромережевих моделей опрацювання даних архітектурами граничних та туманних обчислень.
Campus Address
5, Князя Романа, Львів
Stay in Touch